Akademi - KVKK Eğitimi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Eğitimi

 

EĞİTİM SÜRESİ: 1 GÜN

7 Nisan 2018 tarihi itibariyle geçiş süreci tamamlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kişisel verilerin işlenmesi yoluyla oluşabilecek kişisel verilerin kötüye kullanılması, kişilerin hak ve özgürlüklerine müdahale edilmesi gibi riskleri önleme maksadıyla kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilere çok ciddi yükümlülükler getirmektedir. Bu eğitimde işletmeleri kişisel verilerin korunması ile ilgili yükümlülükleri hakkında bilgilendirmek, kişisel verilerin alınması ve saklanması süreçlerinin yasaya uygun bir şekilde oluşturularak devamlılığının sağlanması amaçlanmaktır.

 

Neden Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Eğitimi?

Kişisel verilerin korunması konusunda Avrupa Birliği standartlarına uymayı hedefleyen 6698 sayılı yasa hem özel sektör hem de kamu sektöründe kişisel verilerin alınması ve saklanması yöntemlerini yeniden düzenlemektedir. 7 Nisan 2018‘de yürürlüğe giren yeni yasa ile iş hayatında bugüne kadar alışılagelmiş bir çok yöntem kanuna aykırı olarak tanımlanmaktadır. Kişisel verilerin alınması ve saklanmasında yasaya uygun hareket etmeyen firmalar 5 bin TL’den 1 milyon TL’ye kadar para cezaları ve 1 yıldan 4,5 yıla kadar cezai yaptırımlar ile karşılaşabilmektedir.

 

Kimler Katılabilir?

Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uyum süreçlerinden etkilenecek hukuk müşavirleri, avukatlar, IT yöneticileri, İK yöneticileri başta olmak üzere şirket ve birim yöneticileri ile Kanunun getirdiği yeni düzenlemeleri öğrenmek isteyen herkes eğitime katılabilir.

 

Eğitim Ücreti: 200 TL + KDV

 

Pandemi sürecinden dolayı eğitimlerimiz sadece kişiye özel verilmektedir.