Aramış Olduğunuz Sayfa Bulunamadı

KVKK Nedir?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere şirketiniz, şirket çalışanlarınız ve değerli müşterilerinizin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacını taşımaktadır.

Kişisel Veri Nedir?

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Bu bağlamda sadece bireyin adı, soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri gibi onun kesin teşhisini sağlayan bilgiler değil, aynı zamanda kişinin fiziki, ailevi, ekonomik, sosyal ve sair özelliklerine ilişkin bilgiler de kişisel veridir.

Adli 4 Yıla Kadar Hapis, İdari 1 milyon TL’ye Kadar Para Cezasına Maruz Kalabilirsiniz

KVKK, gerçek ve tüzel kişilere kişisel verilerin güvenliğini sağlama yükümlülüğü getiriyor. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesine durumunda 1 – 3 yıl arasında hapis cezası öngören Kanun, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak başkasına verilmesi, yayılması ya da ele geçirilmesi durumunda 2 – 4 yıl hapis cezası verilmesini öngörüyor. Kişisel verilerin belirli sürenin geçmesine rağmen yok edilmemesi halinde ise Kanun’a göre 1 – 2 yıl arasında hapis cezası verilebilecek.

Yükümlülüklerin ihlali durumunda KVKK’ya göre idari para cezası verilebilecek. Aydınlatma yükümlülüğünün ihlali için 5.000 – 100.000 TL para cezası öngörülen Kanun’da, veri güvenliği yükümlülüğünün ihlali için 15.000 – 1.000.000 TL para cezası verilebileceği hükmü yer alıyor. Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarına muhalefet durumunda 25.000 – 1.000.000 TL, Veri sorumluları siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırılık durumunda ise 20.000 – 1.000.000 TL arasında idari para cezası ödeme durumunda kalınacak.

Son başvuru tarihi nedir?

Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen süre 31.12.2021 tarihinde sona erdi.

Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’ den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen süre 31.12.2021 tarihinde sona erdi.

Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen süre 31.12.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Kişisel verilerin güvenliği nasıl sağlanmalı?

- Kişisel verilerin, yanlışlıkla ya da kötü niyetle kurum dışına çıkarılmasını önlenmeli

- Kullanıcıların internet erişimlerini denetlemek ve oluşabilecek saldırılara karşı önlem alınmalı

- Kullanıcı makinelerinin hedefli bir saldırıya maruz kalmaması için güvenlik açıklıklarına karşı korunması sağlanmalı

- Düzenli olarak zafiyet kontrollerin yapılmasını sağlanmalı

- Kötü amaçlı yazılımlardan korunmak amacıyla antivirus, antispam gibi ürünler kullanılmalı,

- Güvenlik takibinin sağlanması adına bir güvenlik zekası ürünü (SIEM) kullanılmalı,

- Kullanıcı kimlik doğrulama ve yönetme ürünlerini kullanmalı,

- Kişisel verilerin herhangi bir sebeple zarar görmesi durumunda verilerin geriye getirilmesini sağlamak amacıyla yedekleme sistemlerinin çalıştığının ve geri dönüşlerinin sağlıklı olduğunun detaylı kontroller sağlanmalı.

Kişisel Verileri Koruma Kanununun Kazandırdığı Avantajlar

- Farkındalık: İnsan kaynaklarının daha doğru, düzenli ve efektif kullanımı.

- Bilinç: İş ilişkilerinde yaşanabilecek olumsuz senaryoların azalması. Bu konuya bir örnek de vermek gerekirse şirket içerisindeki verilerin dışarı sızdırılmaya çalışılmasının engellenmesi.

- Veri Bulma: Kurumların en değerli varlığı olan veriye erişimin hızlanması.

- Veri Sınıflandırma: Verilerin değerinin tespiti ve hassas verilerin sınıflandırılarak güvenliğinin artırılması.

- İş sürekliliği: İş sürekliliği ve devamlılığının sağlanabilmesi için gerekli olan temel taşın yani verinin alternatifli olarak saklanması.

KVKK Danışmanlığı

7 Nisan 2018 tarihi itibariyle geçiş süreci tamamlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında danışmanlık, eğitim ve envarter oluşturma hizmeti veriyoruz.

KVKK Eğitimleri

Eğitimlerimize katılmak için lütfen buraya tıklayınız.