KVKK Teknik Danışmanlığı

KVKK Danışmanlığı

7 Nisan 2018 tarihi itibariyle geçiş süreci tamamlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında danışmanlık, eğitim ve envarter oluşturma hizmeti veriyoruz. Detaylar

Neler yapabiliriz?

1) Test ve raporlama hizmeti verebiliriz.

2) Sızma testi yapabiliriz.

3) Kişisel Veri Güvenliği Rehberi’ndeki 4.1 maddesindeki teknik tedbirleri inceleme ve inceleme sonrası temin edilecek yazılım ve donanım ihtiyaçlarını raporlayabiliriz.

Danışmanlık Süreci

1. Proje Takviminin belirlenmesi

2. Proje kurulunun belirlenmesi

3. Analiz çalışmaları

4. KVKK ve Bilgi güvenliği eğitiminin planlanması

5. Departman yöneticileri eğitimi

6. Envanter çalışması

7. Aydınlatma metinlerinin hazırlanması

8. Açık Rıza metinlerinin oluşturulması

9. Politika ve prosedürlerin oluşturulması

10. İlgili Kişi başvuru formlarının düzenlenmesi

11. Veri İhlali Yönetimi

12. Veri Sorumlusu – Veri Sorumlusu Sözleşmeleri

13. Veri Sorumlusu – Veri İşleyen Sözleşmeleri

14. Fiziksel Koşulların İncelenmesi

15. Denetimler

16. Veri Azaltma Çalışması

17. Gölge Başvurular

18. Kurumsal İletişim

19. Verbis İşlemleri