Blog - Yönetmelikler

Sigorta Acenteleri için Kurumsal E-Posta Adresi Yükümlülüğü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda;  “Sigortacılık Verilerinin Genel Veri Tabanına Kayıtlanmasına İlişkin Genelge (2023/24)...
BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, kanunlarla düzenlenen adlî ve önleme aramasına karar verme yetkisi ile aramaların uygulanmasında uyulacak esas ve u...
30/11/2007 Tarihli 26716 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İlkeler  Amaç ve kapsam &...